V Ý S L E D K Y

NOVÉ    ZPRÁVY

-  Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vyhlášeným vládou České republiky se  od 12.3.2020  do odvolání v žádné lokalitě   n e h r a j í    bridžové turnaje.   Rovněž tak mimořádné turnaje v Rose.  

- Představenstvo pozdravuje všechny členy - věříme, že všichni situaci zvládneme a znovu se setkáme  na některém turnaji až všechno pomine a začneme zase normálně žít. 

 

- VÝUKA a DOUČOVÁNÍ  BRIDŽE: Všichni, kdo mají zájem o doučování nebo vyučování bridže pro začátečníky, mohou jezdit  do SENIOR FITNES, Uralská 6, Praha 6 každé úterý od 10 hod. - vyučující paní Dr Lančová - bývalá mezinárodní výborná hráčka bridže. Paní Lančová určí stupeň výuky; výuka je zdarma. Výuka je domluvena mezi BKS 10 a Senior Fitnes a paní Dr Lančová Vás ráda přivítá. 

 

  

 

       

Tusarova