Bridžový klub seniorů 10 byl založen v roce 2008 jako občanské sdružení – nyní podle nového občanského zákoníku Zapsaný spolek. Představenstvo je sedmičlenné. Valná hromada se konala 30.11.2016. Předseda: Ing. Vladimír Hrdlička. Počet členů klubu  je pohyblivý - v roce 2018 zaplatilo členské příspěvky 178 členů. Klub byl založen pro seniory – bridžisty jako volnočasová sportovní aktivita, trénování paměti, soustředění, koncentrace,  ale také pro vzájemné setkávání. Pro rok 2017 byl schválen členský příspěvek ve výši 100 Kč  jednorázově. Ostatní odsouhlasené příspěvky jsou placeny v hracích dnech při turnajích: členové 10 Kč, nečlenové 30 Kč. Klub je otevřený pro všechny důchodce - seniory, kteří milují sportovní  bridž bez ohledu, zda jsou členy či nejsou členy klubu. Hrací dny pro rok 2017 budou: pondělí - Sámova, úterý - Na Bělidle, Středa - Na Bělidle, Středa - Tusarova, Střda - Na bělidle,  čtvrtek - Na Bělidle, Pátek - Mě část Praha 10  (VLASTA) nebo Na bělidle. Nárazově podle dohody s Domovem ROSA se hraje v sobotu. Bývá dopředu oznámeno na našich stránkách v oddíle výsledky "nové zprávy".

V současné době jsme  jednou ze Základních organizací  Seniorů  ČR – Krajská organizace hl.m. Prahy – webové stránky: www.sdcrpraha.estranky.czVšichni naši členové, navštěvující turnaje Na Bělidle jsou současně i členy  Seniorů ČR.

Je dobré tyto stránky sledovat -  jak stránky krajské organizace, tak stránky celostátní - www.senoricr.cz