Hrací dny

Pokud by byla krátkodobá změna oproti níže uvedeným pravidelným hracím  dnům, tak bude uvedeno v oddíle "Výsledky"

  Pondělí: od 14.00 hod. Centrum sociální pomoci, Sámova 7, Praha 10 – turnaje vede Dana Losmanová – přihlášky nejsou nutné. Hraje se i o prázdninách. 

Úterý: od 14.00 hod. – Na Bělidle 34 – 3. patro –  turnaje vede Anna Bisová přihlášky jsou nutné. Hraje se i o prázdninách.  

Středa: od 14.00 hod. - Na Bělidle 34 - 3. patro -  turnaje vede  Anna Bisová – přihlášky jsou nutné. Hraje se i o prázdninách. 

Pátek: od 14.00 hod. - PODOLÍ - Podolská 31 (Dům SS); turnaje vede Elena Hajdoková; přihlášky nejsou nutné. Hraje se i o prázdninách